Chương trình đào tạo
Chia sẻ của học viên
Thời khóa biểu
Thư viện ảnh
Thư viện Video
Tầm quan trọng trong phương pháp phát triển trí tuệ và  dạy học tiếng anh trải nghiệm cho trẻ

Trí tuệ của trẻ là sự kết hợp hữu cơ giữa tư duy vận động cơ thể, trí tuệ không gian, đặc biệt hơn qua quá trình phát triển ngôn...

Câu lạc bộ tiếng anh trải nghiệm

Với trẻ học tiếng anh thông qua hoạt động trải nghiệm thường xuyên, giúp các em cảm nhận và sử dụng ngoại ngữ như một văn hóa.

Giới thiệu chung

Tích hợp toàn cầu ngày càng xóa nhòa biên giới, đặt mỗi người và mỗi dân tộc vào một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng vì sự tồn tại và vị trí vượt trội. Trong trào lưu hội nhập quốc tế không ngừng đó, trình độ văn hóa và ngoại ngữ đóng một va...

Xem thêm  ›