Chương trình đào tạo
Chia sẻ của học viên
Thời khóa biểu
Thư viện ảnh
Thư viện Video
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO XUÂN 2015

Từ ngày 09/02/2015 đến ngày 10/03/2015 học viên đăng ký các khóa học mới tại Anh ngữ Quốc tế American Links sẽ nhận được ưu đãi ...

Giới thiệu chung

Tích hợp toàn cầu ngày càng xóa nhòa biên giới, đặt mỗi người và mỗi dân tộc vào một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng vì sự tồn tại và vị trí vượt trội. Trong trào lưu hội nhập quốc tế không ngừng đó, trình độ văn hóa và ngoại ngữ đóng một va...

Xem thêm  ›