Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Thư viện ảnh
Thư viện Video
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG THI HÙNG BIỆN 2014

Hùng biện Tiếng Anh là một sân chơi nhằm phát huy sự tự tin và khơi dậy lòng đam mê yêu thích tiếng Anh của học viên, đồng thời ...

Thông báo về vòng chung kết nội dung cuộc thi hùng biện

Qua thời gian tổ chức sơ khảo về cuộc thi hùng biện tiếng Anh tại American Links, chúng tôi đã lựa chọn được một số gương mặt ti...

Giới thiệu chung

Tích hợp toàn cầu ngày càng xóa nhòa biên giới, đặt mỗi người và mỗi dân tộc vào một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng vì sự tồn tại và vị trí vượt trội. Trong trào lưu hội nhập quốc tế không ngừng đó, trình độ văn hóa và ngoại ngữ đóng một va...

Xem thêm  ›