Chương trình đào tạo
Chia sẻ của học viên
Thời khóa biểu
Thư viện ảnh
Thư viện Video
Trải nghiệm thực tế thú vị với học tiếng Anh ngoại khóa

Học Tiếng Anh thông qua hoạt động ngoại khóa thú vị là một trong những cách hiệu quả nhất để lĩnh hội kiến thức và phát triển kỹ...

Giới thiệu chung

Tích hợp toàn cầu ngày càng xóa nhòa biên giới, đặt mỗi người và mỗi dân tộc vào một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng vì sự tồn tại và vị trí vượt trội. Trong trào lưu hội nhập quốc tế không ngừng đó, trình độ văn hóa và ngoại ngữ đóng một va...

Xem thêm  ›