Chương trình đào tạo
Chia sẻ của học viên
Thời khóa biểu
Thư viện ảnh
Thư viện Video
Không thể bỏ lỡ “Party Halloween” tại American Links, 31 – 10 - 2014

Sân chơi đầy hấp dẫn dành riêng cho các học viên. Đây là cơ hội để cho các học viên của American Links thỏa sức ho...

American Links - Rộn ràng chương trình Tiếng Anh sinh viên chào năm học mới.....

Năm học mới 2014 - 2015, Anh ngữ Quốc tế American Links thiết kế chương trình học đặc biệt dành cho các bạn sinh v...

AMERICAN LINKS ĐỒNG HÀNH CÙNG TÂN SINH VIÊN TRONG NĂM HỌC MỚI 2014

Chúng tôi hiểu những trăn trở của các bạn sinh viên bao đêm miệt mài học tập, Tổ chức Giáo dục Anh ngữ Quốc tế American Links đã...

Giới thiệu chung

Tích hợp toàn cầu ngày càng xóa nhòa biên giới, đặt mỗi người và mỗi dân tộc vào một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng vì sự tồn tại và vị trí vượt trội. Trong trào lưu hội nhập quốc tế không ngừng đó, trình độ văn hóa và ngoại ngữ đóng một va...

Xem thêm  ›